Conferinţe
LOCAŢIE
Hotel Continental Timisoara - 18 iunie - 18 iunie, ora 09:00 - 12:30