Conferinţe
LOCAŢIE
Grand Hotel Italia sala Vivaldi - 23 noiembrie ora 10:00 - 13:00