Conferinţe
LOCAŢIE
Hotel Novotel Sala Paris - 26 November ora 9:00 - 13:00

Calea Victoriei 37B, Sector 1, Bucuresti