Conferinţe
DESPRE EVENIMENT

Conferinţa anuală de Conformitate - Compliance for Growth

Cadrul global de reglementare se schimbă foarte rapid pentru a se adapta noilor realităţi ale lumii afacerilor, în special în actuala perioadă de turbulenţe financiare.

Acest lucru pune presiune asupra noastră a tuturor, asupra companiilor,  fiind nevoiţi să facem faţă unui volum din ce în ce mai mare de reglementări. Astfel, trebuie  să administrăm corespunzător riscul de neconformare,  pentru evitarea consecinţelor nefavorabile şi transformarea conformităţii într-un avantaj competitiv.

Această situaţie este prezentă în toate domeniile, dar în special  în domeniul prevenirii spălării banilor, anti-fraudei şi anti-corupţiei, al eticii,  transparenţei, raportărilor  şi structurilor (guvernanţei corporative) corespunzătoare.

Devine esenţial pentru companii să gestioneze aceste chestiuni într-o manieră eficientă, care să asigure dezvoltarea şi profitul pe termen lung, şi, în consecinţă, să îşi pregătească specialiştii în conformitate potrivit celor mai noi şi înalte standarde profesionale internaţionale.

Prin urmare, Asociaţia Internaţională de Conformitate (ICA), în parteneriat cu Institutul Român pentru Educaţie în Conformitate (ICE) şi PwC România vor organiza pe 29 mai la Hotel Intercontinental Bucureşti, a doua ediţie a Conferinţei Române de Conformitate – Compliance for Growth (Compliance - A Critical Risk Management Tool For Sustainable Growth).

Cine ar trebui să participe?

 • Directorii  şi managerii departamentelor de conformitate
 • Directorii şi managerii departamentelor de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului
 • Directorii şi managerii departamentelor/serviciilor anti-fraudă
 • Directorii şi managerii departamentelor/serviciilor  de risc, risc operaţional şi audit, reprezentanţii agenţiilor de reglementare şi ai serviciilor specializate în combaterea corupţiei şi a spălării banilor
 • Auditori, avocaţi, contabili, şefii departamentelor financiare
 • Ofiţerii de risc
 • Notarii publici
 • Consultanţi

De ce ar trebui să participaţi?

 • Pentru a evita gravele consecinţe ale  neconformării
 • Pentru integrarea managementului riscului (inclusiv al celui de neconformitate)  în aşa fel încât să se îmbunătăţească şi performanţa organizaţiei pe termen lung
 • Pentru identificarea potenţialelor riscuri în noile procese de afaceri
 • Pentru transparenţă şi responsabilitate printr-o îmbunătăţire a conformităţii, eticii,  guvernanţei corporative şi managementului riscului
 • Implementarea unor procese de conformitate printr-o folosire eficientă a tehnologiilor şi soluţiilor software existente