Conferinţe
TEME DE DISCUŢIE

Care este situaţia României la zi din punct de vedere economic şi fiscal? Care sunt tendinţele pe plan internaţional care au impact asupra României? 

Evoluţia soluţiilor tehnice în fiscalitatea românească în ultima decadă. Tendinţe în fiscalitatea europenă

Cazuistica românească în materie de taxă pe valoarea adaugată: retrospectiva jurisprudenţei ultimilor ani; practica actuală; perspective

Serviciile intra-grup, de la teorie la practică: trenduri în inspecţia fiscală şi jurisprudenţa relevantă; practica actuală; perspective

Evaziunea fiscală privită din dubla perspectivă: autorităţi fiscale şi instanţe de judecată

Tendinţe în fiscalitatea internaţională: pregătiţi pentru noua Europă fiscală?