Conferinţe
DESPRE EVENIMENT

Cu un potenţial ridicat de dezvoltare în România, pensiile facultative sunt o opţiune tot mai interesantă de economisire pentru un trai mai bun la vârsta pensionării.  Astfel, pensiile facultative le oferă românilor oportunitatea să contribuie cu până la 15% din salariul brut pentru a economisi pentru pensie, în plus faţă de pensia de stat şi de pensia privată obligatorie, care se acumulează într-un cont individual prin virarea, în prezent, a 5% din contribuţiile pentru asigurari sociale.

 

Află mai multe
TEME DE DISCUŢIE

·         Situaţia actuală a pieţei pensiilor private şi perspective de devoltare pe termen lung
·         Rata de înlocuire a salariului prin pensie şi evoluţia în următorii 15 ani
·         Tendinţele de creştere a pensiilor facultative şi factorii care pot impulsiona evoluţia
·         Rolul angajatorilor pentru creşterea participanţilor la pilonul III de pensii
·         Pensia facultativă ca beneficiu extrasalarial în strategia angajatorilor de motivare şi loializare a angajaţilor
·         Metode de creştere a competitivităţii angajatorilor prin programe dedicate pensiilor facultative pentru angajaţi

Află mai multe