Conferinţe
DESPRE EVENIMENT

Videoconferinţa Guvernanţa corporativă - de la buzzword la pilon definitoriu pentru dezvoltarea sustenabilă

Buna guvernare, unul din criteriile determinante pentru credibilitatea unei pieţe şi pentru încrederea învestitorilor într-o economie, face parte din priorităţile pe care AmCham Romania le promovează în mod constant în dialogul public – privat în care este angajată în numele comunităţii de afaceri pe care o reprezintă.
 
În relaţia cu membrii AmCham, această prioritate s-a materializat prin elaborarea unor ghiduri practice care să ofere companiilor recomandări şi modele de bune practici în domeniul guvernanţei coporative.
 
În dialogul cu autorităţile centrale, priorităţile AmCham Romania în anul 2020 sunt subordonate obiectivelor comune de redresare, competitivitate şi creştere economică pentru România, realizarea cărora nu este posibilă în vizunea membrilor AmCham fără un angajament ferm al tuturor părţilor implicate de a îmbunătăţi cadrul de bună guvernare.
 
În condiţiile în care, cu un scor de numai 44 de puncte în indicele de percepţie al corupţiei (CPI) în clasamentul realizat de Transparency International (ediţia 2019), România ocupă penultimul loc la nivelul Uniunii Europene, şi locul 70 din 180 de ţări, este nevoie în continuare de politici publice ferme de eradicare a corupţiei şi de eforturi susţinute din partea sectorului privat de a impune printr-o conduită transparentă şi etică, prin bune practici şi autoreglementare, reforma în acest domeniu.
 
Pentru a deveni un model de  bună guvernanţă, România are nevoie de măsuri consistente pentru a îndeplini standardele care să permită ţării noastre accesul la organizaţii precum OECD, simplificarea legislativă, derularea de studii de impact înainte de adoptarea de policiti publice, precum şi asigurarea transparenţei, predictibilităţii şi eficienţei instituţiilor şi serviciilor publice.
 
Prin conferinţa Guvernanţa Corporativă – de la buzzword la pilon pentru dezvoltarea sustenabilă,  AmCham, cu sprijinul partenerilor Ziarul Financiar şi Transparency International îşi propune să crească nivelul de conştientizare cu privire la importanţa dezvoltării, în mediul public şi privat depotrivă, a unui sistem de guvernanţă corporativă care să devină un pilon central al culturii organizaţionale, conştientizat şi aplicat la toate nivelele şi în toate procesele de business.
 
Discuţiile aplicate vor fi precedate de o prezentare a mecanismelor psihologice privind, valoarea centrală pentru o conduită etică personală şi în afaceri, fără de care nu se poate vorbi de bună guvernare, cultură de conformitate, transparenţă.
 
Pentru a sublinia imporanţa unui cadru solid şi funcţional de conformitate, corelat cu realităţile economice în continuă dinamică, vom aduce în discuţie mai întâi perpectiva investitorilor, într-un dialog cu antreprenori, în cadrul panelului: Finanţarea urmează reputaţia.
 
Trecerea la o cultură de integritate în organizaţii va fi subiectul celui de-al doilea panel, în cadrul căruia vor fi prezentate bune practici privind construirea unei culturi de conformitate în organizaţii, provocările pentru dezvoltarea unei astfel de culturi, modalităţile prin care pot fi depăşite aceste provocări, alături de perspective instituţionale privind parcurgerea unui astfel de proces de dezvoltare a guvernanţei corporative. 
 
 
 

 

Parteneri oficiali
Parteneri oficiali