Conferinţe
DESPRE EVENIMENT

Videoconferinta ZF AmCham Romania - Guvernanţa corporativă - de la buzzword la pilon definitoriu pentru dezvoltarea sustenabilă, ediţia a 2-a

Guvernanţa corporativă - de la buzzword la pilon definitoriu pentru dezvoltarea sustenabilă, ediţia a 2-a

 
În competiţia globală pentru resurse şi capital, impactul companiilor asupra mediului şi societăţii redefineşte conceptul de dezvoltare şi aşază sustenabilitatea în centrul valorilor şi angajamentelor de business, indiferent de industrii şi de nivelul de dezvoltare a companiilor.
 
Environmental Social Governance este conceptul care a integrat această nouă paradigmă şi a doua ediţie a conferinţei AmCham Romania - ZF  Guvernanţa corporativă - de la buzzword la pilon definitoriu pentru dezvoltarea sustenabilă, reflectă preocuparea în creştere pentru zona de sustenabilitate, abordând cu cu prioritate componenta de Governance din acest acest cadru extins de evaluare a impactului, dincolo de rezultatele financiare. 

Ecosistemul financiar & investiţional a evoluat foarte mult în ultima periodă şi este într-o continuă transformare pentru a răspunde nevoii de a stabili un echilibru între ţintele de profitabilitate şi cele de sustenabilitate.

Trendurile globale ajung să impacteze mult mai rapid jucătorii dintr-o piaţă naţională, şi cine nu se va adapta noii paradigme în care sustenabilitatea devine criteriu central al evaluării companiilor, riscă să se autoexcludă.

Dincolo de eforturile de a atrage încrederea investitorilor şi a finanţatorilor, companiile trebuie să câştige încrederea societăţii, care presupune un set nou de acţiuni şi mecanisme, în completarea practicilor solide de guvernanţă corporativă şi de  cultivare a unei culturi de integritate.

Companiile antreprenoriale operează şi ele în acelaşi ecosistem marcat de transformările structurale, care mută centrul de greutate de la profit/rezultate la impact şi provocarea este aceea de a integra aceste noi valori în DNA-ul companiei şi în angajamentele asumate, încă din primele etape de dezvoltare.

Şansele companiilor antreprenoriale de a se remarca la nivelul economiilor naţionale sau de a deveni jucători globali sunt direct influenţate de măsura în care fondatorii înţeleg şi îşi asumă o dezvoltare durabilă şi conştientizează aşteptarea generală la nivelul societăţii ca o companie “să facă bine”, indiferent de industria în care activează.

Despre Environmental Social Governance (ESG) vorbim deja la prezent şi pentru companiile care au trecut la implementarea acestui sistem de evaluare şi guvernanţă, nu mai este un buzzword ci o realitate.

Beneficiind de un cadru ESG bine reglementat, provocarea companiilor din toate industriile este aceea de a pune în practică aceste concepte.

 

 

Parteneri oficiali
Parteneri oficiali