Conferinţe
TEME DE DISCUŢIE

Oportunităţi de finanţare pentru antreprenori

Pentru perioada 2021-2027, România are la dispoziţie mai multe sume alocate din Cadrul Financiar Multianual (CFM) şi ne referim în principal la Politica de Coeziune (PC) cu aproximativ 31 miliarde de euro şi Politica Agricolă Comună, unde vom putea beneficia de aproximativ 21 miliarde de euro.

Opt regiuni ale României vor beneficia de Programe Operaţionale Regionale (POR) finanţate cu bani europeni şi fonduri alocate de la bugetul local, sume ce se află pe lista de investiţii pentru a asigura continuitatea dezvoltării durabile şi echilibrate a regiunilor din perioada 2014-2020, având la bază direcţiile, acţiunile şi priorităţile Planului de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027 şi cele ale Strategiei de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS), inclusiv recomandările Comisiei Europene formulate în Raportul de ţară din 2019 privind România.

Fondurile europene vor fi atrase prin cele 8 Agenţii pentru Dezvoltare Regională (ADR), organisme neguvernamentale, care contribuie la la dezvoltarea regională şi la implementarea programelor cu finanţare europeană. ADR-uri sunt reunite încă din 2005 în Asociaţia Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională din România (ROREG), care are obiectivul de a creşte capacitatea administrativă a autorităţilor de management din cadrul ADR-urilor, cât şi a autorităţilor  publice locale, în calitate de potenţiali beneficiari. De asemenea, asociaţia are rolul de a simplifica managementul fondurilor europene.

  • Care este impactul pe care îl poate obţine un business prin accesarea fondurilor europene? Cât de importantă este accesarea fondurilor europene pentru finanţarea investiţiilor?
  • Ce ar trebui să facă un antreprenor care caută soluţii de finanţare pentru a-şi dezvolta afacerea?
  • Este contextul actual, economic şi sanitar, un moment prielnic pentru investiţii? Ce pot face toţi actorii implicaţi – autorităţi, experţi, bănci, mediul de business – pentru a maximiza şansele ca România să transforme provocările actuale în oportunităţi de dezvoltare?
  • Impactul finanţărilor nerambursabile asupra dezvoltării României, cu focus pe Programele Operaţionale Regionale
  • Rolul sistemului bancar românesc în susţinerea accesării fondurile nerambursabile
  • Domenii de creştere pentru antreprenori: economie inteligentă şi economie verde, încurajarea digitalizării şi a inovaţiilor, dar şi a investiţiilor verzi, cu respect faţă de mediu

 

Parteneri oficiali
Parteneri oficiali