Conferinţe
Parteneri
 • Fondul Proprietatea
  Fondul Proprietatea
  PARTENER

  EN

   

  Fondul Proprietatea is an alternative investment fund and its investment objective is the maximization of returns to shareholders and the increase of the net asset value per share via investments mainly in Romanian equities and equity-linked securities.

  It was set up in 2005 by the Romanian State to compensate Romanians whose properties were confiscated by the former communist government. Following an international tender, Franklin Templeton took over as investment manager of the fund on 29 September 2010.

  The Fund’s portfolio is composed of holdings in 35 companies (8 listed and 27 unlisted), a combination of privately held and state-controlled entities, and offers exposure to exciting sectors such as energy, infrastructure and commodities.

  It has USD 1.85 billion in assets under management and currently invests in Romania’s most profitable and largest companies, including Hidroelectrica, OMV Petrom, Bucharest Airport, Constanta Port and Salrom.

  The Fund was listed on the Bucharest Stock Exchange on 25 January 2011 and on the Specialist Fund Market of the London Stock Exchange by means of global depositary receipts ("GDRs”) on 29 April 2015.

   

  RO

   

  Fondul Proprietatea este un fond de investitii alternative al cărui obiectiv investiţional este maximizarea randamentelor pentru acţionari şi creşterea valorii activului net pe acţiune prin investiţii realizate, în principal, în acţiuni şi valori mobiliare româneşti.

  A fost creat în 2005 de către Statul Român pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au fost confiscate de fostul regim comunist. În urma unei licitaţii internaţionale, Franklin Templeton Investments a preluat rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010.

  Portofoliul Fondului include participaţii în 35 de companii (8 listate şi 27 nelistate), o combinaţie de entităţi private şi controlate de stat şi oferă expunere catre unele sectoare atractive precum energia, infrastructura sau materiile prime.

  Fondul administrează active în valoare de USD 1,85 miliarde şi investeşte în prezent în cele mai profitabile şi mari companii din România, printre care se numara Hidroelectrica, OMV Petrom, Aeroporturi Bucureşti, Portul Constanţa şi Salrom.

  Fondul a fost listat pe Bursa de Valori Bucureşti în data de 25 ianuarie 2011 şi pe segmentul Specialist Fund Market al Bursei de Valori de la Londra prin intermediul certificatelor de depozit (“GDR-uri”) la data de 29 aprilie 2015.

   

   

 • Franklin Templeton Investments
  Franklin Templeton Investments
  PARTENER

  EN

   

  Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] is a global investment management organization operating as Franklin Templeton. Franklin Templeton’s goal is to deliver better outcomes by providing global and domestic investment management to retail, institutional and sovereign wealth clients in over 170 countries. Through specialized teams, the company has expertise across all asset classes, including equity, fixed income, alternatives and custom multi-asset solutions. The company’s more than 600 investment professionals are supported by its integrated, worldwide team of risk management professionals and global trading desk network. With employees in over 30 countries, the California-based company has more than 70 years of investment experience and over $710 billion in assets under management.

   

  RO

   

  Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o companie globală de management al investiţiilor care operează sub denumirea Franklin Templeton. Obiectivul Franklin Templeton este să furnizeze soluţii globale şi locale de management al investiţiilor pentru clienţi de retail, instituţionali şi fonduri suverane în peste 170 de ţări. Prin intermediul echipelor specializate, compania are experienţă în toate clasele de active – inclusiv acţiuni, obligaţiuni, instrumente cu venit fix, soluţii alternative şi personalizate pentru mai multe active. Cei peste 600 de specialişti în investiţii ai companiei sunt susţinuţi de o echipă integrată, globală de profesionişti în administrarea riscului şi de o reţea globală de birouri de tranzacţionare. Având birouri în 30 de ţări, compania cu sediul în California are peste 70 de ani de experienţă în investiţii şi administrează active în valoare de peste 710 miliarde dolari.

   

   

Parteneri oficiali
Parteneri oficiali