Conferinţe
TEME DE DISCUŢIE

ZIARUL FINANCIAR vă invită sa dezbatem următoarele teme:

Workshop tax:

I. Evoluţii în fiscalitatea internaţională şi consecinţele acestora în legislaţia naţională

  • Instrumentul multilateral, Baza fiscală (consolidată) comună, Impozitarea economiei digitale, Propunerile actuale de consolidare a obligaţiilor cu privire la impozitul pe profit la nivelul grupurilor de companii

II. Preţuri de transfer – tendinţe locale în contextul internaţional

  • Controlul fiscal al preţurilor de transfer – de la analiza de risc particularizată acestui domeniu, până la abordarea practică a autorităţilor fiscale în cazuri specifice şi dezvoltarea mecanismelor de evitare a dublei impuneri. Evoluţiile de la nivel internaţional, care includ dezvoltarea acţiunilor BEPS specifice, noile obligaţii DAC 6, controalele de tip joint audit, pe care le vom aborda în prezentarea noastră, confirmă interesul semnificativ acordat în continuare acestei arii fiscale.

III. Noutăţi în legislaţia comunitară de TVA

  • Impactul deciziilor recente în domeniul TVA ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene asupra practicilor din inspecţiile fiscale locale. Modificările preconizate ale sistemului de TVA comunitar

 

Workshop legal:

I. Controverse privind suspendarea actului administrativ-fiscal. De la dezbatere la realitate

  • Remediile legale pentru suspendarea efectelor executorii ale actelor administrativ-fiscale reprezintă instrumente de interes major pentru persoanele fizice şi juridice implicate în raporturi juridice de drept administrativ, destinatare ale unor asemenea acte. Astfel, cunoaşterea implicaţiilor de ordin teoretic şi practic, precum şi a unor aspecte jurisprudenţiale neunitare poate fi deosebit de utilă.

II. Zone de risc în activitatea companiilor din mediul privat din perspectiva dreptului penal

  • Temele abordate vor acoperi normele potenţial incidente şi condiţiile favorizante privind infracţiunile în materia fiscalităţii, a achiziţiilor publice/finanţărilor, creditorilor şi insolvenţei, corupţiei active şi corupţiei pasive în mediul privat, sănătăţii şi securităţii în muncă

III. GDPR - Mituri şi profeţii

  • Ce s-a întâmplat după „Momentul 0”– 25 mai 2018? Care sunt ”zonele fierbinţi” privind conformarea cu GDPR?  La ce ne putem aştepta pe viitor din partea autorităţii de supraveghere?